Đây là một món tưởng đơn giản mà lại khó với em, thất bại lên thất bại xuống cuối cùng em cũng đã tạo ra được mẻ bánh chả giòn rụm, ngậy mỡ và thơm mùi lá chanh.